Gandhi Godse: Ek Yudh

Gandhi Godse: Ek Yudh

Score: 0 / 10

Director: Rajkumar Santoshi
Producer: Manila Santoshi
Starring: Deepak Antani, Tanisha Santoshi, Anuj Saini, Pawan Chopra, Sharad Singh, Sandeep Bhojak, Mahendra Shrivas
Running Time: 110 minutes

Write a Review


Gandhi Godse: Ek Yudh movie reviews